Föreningen forskarbyn har bytt namn till Apertum

Information om Föreningen Apertum kan lämnas av

per.tengblad@atk.se